Tabip Planlama Birimi
12 Ekim 2022                                     

Tabip Planlama Birimi Görevleri:

1.Tabip ve uzman tabipler için Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kuralarına yönelik ihtiyaç planlamalarının yapılmasından, 
2.Tabip/uzman tabip İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kuralarına yönelik ihtiyaç planlama işlemlerinin yapılmasından

3. İllerden ve Bakanlığımız diğer dairelerinden gelen tabip/uzman tabip ihtiyaçlarının değerlendirilmesi işlemlerinin yapılmasından,
4.Görev alanına giren işlemlere ilişkin istatistiki verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasından, 
5.Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve sunum vb. hazırlanması ve bunların ihtiyaç duyan birimler ile paylaşılmasından, 
6. Sağlık tesislerinde, sağlık insan gücü ihtiyaç tespiti işlemleri ile ilgili analizler yaparak ilgili birimlere bildirilmesinden, 
7.Sağlık tesislerinde personel hareketlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, personel dağılımı ile standart kadro cetvellerinin ihtiyaca uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili birimlere öneride bulunulmasından, 
8.Sağlık tesislerinde personel ihtiyaçları ile ilgili geleceğe yönelik projeksiyon çalışmaları yapılmasından ve ilgili birimlere talep ve teklifte bulunulmasından, 
9.İş yükü analizleri yaparak personel istihdamı politikalarına katkı sağlanmasından,
10.Daire başkanı tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden, 
Sorumludur.